Les nostres acreditacions

Servei d’Ocupació de Catalunya

Des de l’any 1996, som Centre de formació col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb núm. de cens 3008, dins del Registre de Centres de Formació Ocupacional, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Hem impartit tant formació ocupacional per a persones aturades com de reciclatge de treballadores.

Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Des de l’any 2011, som centre impartidor del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Impartim cursos subvencionats de reciclatge professional per treballadors i per a persones aturades, de diferents especialitats formatives.

Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo

Des de l’any 2007, som centre col·laborador de la “Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo” per a tal d’impartir accions formatives bonificades a les empreses.

Actic

L’acadèmia BRM som un dels centres col·laboradors autoritzats per la Generalitat de Catalunya per realitzar la prova que permet aconseguir el certificat ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació).
El model d’acreditació està format per 3 nivells de certificació:

  • Nivell 1 – Certificat bàsic
  • Nivell 2 – Certificat mitjà
  • Nivell 3 – Certificat avançat

Cambridge English

Des de l’any 2013, som centre col·laborador del Cambridge English, preparant els alumnes per els exàmens oficials.

– Cambridge English: Key (KET).
– Cambridge English: Preliminary (PET).
– Cambridge English: First (FCE).
– Cambridge English: Advanced (CAE).
– Cambridge English: Proficiency (CPE).

Iso 9001:2015

Acreditació del certificat de qualitat ISO 9001:2015, per l’entitat qualificadora APPLUS, per a la “prestació de serveis de formació ocupacional i continua subvencionats”.