ACREDITACIONS

  • Centre col·laborador del SOC – Servei d’Ocupació de Catalunya en Formació Ocupacional amb el número de cens 3008.
  • Certificació de qualitat UNE-EN-ISO-9001: 2015. Num. acreditació EC-11162/23
  • Centre preparador d’exàmens de Cambridge.
  • Centre preparador i examinador de les proves ACTIC de Competències digitals.
  • Aules homologades per a impartir Certificats de Professionalitat: veure homologacions SEPE
  • Centre reconegut per la FUNDAE com a Entitat Organitzadora de Plans de formació per a les empreses.
  • Accions formatives homologades pel CCR (Consell Catala de Ressuscitació Pulmonar)