Especialitats formatives impartides en anterioritat

Accions formatives de Certificat de Professionalitat

 • CP ADGG0208 “Activitats administratives en la relació ab el client” Hores lectives: 680 h + 120 h pràctiques en empresa
 • CP ADGG0408 “Operacions auxiliars de serveis administratius i general” Hores lectives: 390  h + 40 h pràctiques en empresa
 • CP ADGG0508 “Operacions de tractament de dades i documents” Hores lectives: 360  h + 80 h pràctiques en empresa
 • CP IFCT0209 “Sistemes microinformàtics” Hores lectives: 560  h + 40 h pràctiques en empresa
 • CP SSCE0110 “Docència per a la formació professional per a l’ocupació” Hores lectives: 340  h + 40 h pràctiques en empresa
 • CP SSCS0208 “Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions” Hores lectives: 370  h + 80 h pràctiques en empresa

Accions formatives d'Idiomes

 • FCOV05 “Comunicació en llengua estrangera: Anglès (N2)” Hores lectives: 180
 • FCOV06 “Comunicació en llengua estrangera: Anglès (N3)” Hores lectives: 180
 • SSCE01 “Anglès A1” Hores lectives: 150
 • SSCE02 “Anglès A2” Hores lectives: 150
 • SSCE03“Anglès B1” Hores lectives: 240
 • SSCE04 “Anglès B2” Hores lectives: 240
 • HOTT0019 “Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès”  Hores lectives: 30

Accions formatives de Sanitat i Serveis Socials

 • SSCG0028 “Atenció al malalt d’Alzheimer” Hores:20
 • SSCG0017 “Atenció centrada en la persona” Hores: 20
 • SSCG0018 “El PIAI com a eix de l’atenció centrada en la persona” Hores: 10
 • SSCB0003 “Estimulació cognitiva a persones de la 3era edat” Hores: 15
 • SSCG0029 “L’atenció a persones malaltes amb demència” Hores: 15
 • SANT0040 “Primers auxilis bàsics a l’àmbit sanitari” Hores: 10
 • SSCG0035 “Tècniques i cures auxiliars en geriatria” Hores: 20
 • SANP0009 “Metabolisme i equilibri nutricional” Hores: 30
 • SANT0043 “Maneig de càrregues i mobilització de pacients” Hores: 30
 • SANP0011 “Tècniques de massatge” Hores: 20

Accions formatives de Gestió d'empresa i serveis

 • ADGD0061 “Comptabilitat bàsica” Hores: 60
 • ADGD0061 “Comptabilitat bàsica” Hores: 60
 • ADGD0064 “Comptabilitat avançada” Hores: 60
 • ADGD0046 “Comptabilitat informatitzada” Hores: 40
 • ADGD0040 “Gestió fiscal de l’empresa” Hores: 40
 • ADGD0022 “Impost sobre la renda de les persones físiques IRPF” Hores: 20
 • ADGD0041 “Impost sobre societats (IS)” Hores: 20
 • ADGD0018 “Nòmines i seguretat social I” Hores: 30
 • ADGD0027 “Nòmines i seguretat social II” Hores: 30
 • CTRP0008 “Habilitats de comunicació” Hores: 30
 • CTRP0013 “Tècniques per parlar en públic” Hores: 20
 • CTRC0001 “Resolució de conflictes” Hores: 30
 • CTRG0005 “Gestió del temps i productivitat” Hores: 30
 • CTRP0012 “Eines de coaching nivell I” Hores: 30
 • CTRP0014 “Eines de coaching nivell II” Hores: 30
 • SEAD0227 “Tècniques de relaxació” Hores: 20

Accions formatives de Comerç i serveis

 • COMM0009 “Atenció al client” Hores: 30
 • COMT0017 “Atenció i venda en establiments comercials” Hores: 30
 • COMM0016 “Promoció i negoci a través de les xarxes socials” Hores: 40
 • COMM0023 “Instagram per al teu negoci” Hores: 15
 • FC01_FCOI100_2022 “Linkedin: funcionalitats, posicionament i desenvolupament professional” Hores: 12
 • FC01_FCOI109_2022 “Whatsapp Business per a millorar la comunicació amb el teus clients” Hores: 12
 • IMPQ0003 “Tècniques de perruqueria aplicant el visatgisme” Hores: 16
 • IMPE0005 “Tècniques de maquillatge” Hores: 20

Accions formatives de Prevenció i Seguretat

 • INAD0009 “Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. Nivell avançat” Hores: 20
 • FCOM01 “Manipulació d’aliments” Hores: 10
 • CTRR0008 “Primers auxilis bàsics” Hores: 30
 • CTRR0007 “Suport Vital Bàsic i desfibril·lació semiautomàtica (SVB + DEA) ” Hores: 6
 • FC01_EOCQ103_2016 “Operador/a de plataformes mòbils de personal (PEMP) ” Hores: 12
 • SEAD0225 “Prevenció, detecció i atenció a les víctimes de violència sexual en seguretat privada ” Hores: 12

Accions formatives de Competències digitals i Informàtica

 • CTRD0007 “Competències bàsiques en relació amb l’ofimàtica” Hores: 30
 • FCOI02 “Alfabetització informàtica: Informàtica i Internet” Hores: 25
 • FCOI06 “Iniciació en competències digitals bàsiques” Hores: 26
 • FCOI13 “Iniciació a la informàtica i en competències digitals bàsiques” Hores: 40
 • FCOI14 “Iniciació a la informàtica i en competències digitals bàsiques per a l’ocupació” Hores: 40
 • FCOI10 “ACTIC Cerca i gestió de la informació digital. Nivell bàsic. ” Hores: 40
 • FCOI11 “ACTIC Cerca i gestió de la informació digital. Nivell intermedi” Hores: 40
 • FCOI15 “ACTIC Creació de continguts digitals. Nivell bàsic” Hores: 40
 • FCOI16 “ACTIC Creació de continguts digitals i programació. Nivell intermedi” Hores: 40
 • FCOI18 “ACTIC Comunicació i col·laboració amb eines digitals. Nivell bàsic” Hores: 40
 • FCOI19 “ACTIC Comunicació i col·laboració amb eines digitals. Nivell intermedi” Hores: 40
 • FCOI21 “ACTIC Resolució de problemes en l’entorn digital. Nivell bàsic” Hores: 40
 • FCOI22 “ACTIC Resolució de problemes en l’entorn digital. Nivell intermedi” Hores: 40
 • FCOI24 “ACTIC Seguretat i civisme en l’entorn digital. Nivell bàsic” Hores: 40
 • FCOI25 “ACTIC Seguretat i civisme en l’entorn digital. Nivell intermedi” Hores: 40
 • FCOI27 “Aplicació de full de càlcul Excel. Nivell inicial” Hores: 40
 • FCOI28 “Aplicació de full de càlcul Excel. Nivell intermedi” Hores: 40

Accions formatives d'Hostaleria i Turisme

 • HOTR0046 “Cuina de temporada” Hores: 30
 • HOTR0048 “Cuina per celíacs” Hores: 35
 • HOTR0085 “Cuina vegana” Hores: 15
 • HOTR0080 “Cuina japonesa bàsica” Hores: 20
 • HOTR0080 “Cuina japonesa bàsica” Hores: 20
 • HOTR0071 “Sumillereia i maridatge” Hores: 20