Consorci Formació Continua de Catalunya

Les persones treballadores tenen diferents opcions per formar-se al llarg de la seva vida professional i anar construint, adaptant, millorant o canviant el seu perfil professional.

La formació contínua per a persones treballadores ocupades té per objectiu oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses,
les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal.

L’oferta formativa ha d’atendre les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses i s’ha de desenvolupar de manera complementària a aquesta mitjançant programes de formació que incloguin accions formatives que responguin a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com, les específiques de les persones treballadores del règim d’autònoms i de l’economia social. També ha de facilitar l’obtenció de certificats de professionalitat i del reconeixement efectiu de les competències adquirides per l’experiència laboral.

Per aquest motiu, el Consorci impulsa i gestiona programes de formació formal (incloent accions formatives de Certificat de Professionalitat que qualifiquen i serveixen com a passarel·la al món educatiu), i també formació no formal incloent accions formatives orientades i especifiques dels diversos sectors productius i aquelles que són de caràcter transversal.

El Consorci promou la qualificació i la formació professional per a l’ocupació (FPO) de persones treballadores ocupades al llarg de la vida, facilitant la millora de les seves competències professionals i adaptant-les a les demandes dels sectors productius, fomentant així la competitivitat de les empreses.

En aquest apartat trobareu informació sobre les iniciatives del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral vinculades amb:

  • Formació d’oferta per a persones treballadores.
  • Formació de demanda (programada per les empreses).

A més trobareu informació relacionada amb:

  • Espais de participació que ha creat el Consorci per donar veu a entitats, empreses, formadors i participants.
  • Accions de suport.
  • Processos d’acreditació de competències que recentment ha començat a cogestionar.
  • Projectes internacionals en els que participa el Consorci.

En aquest cercador trobaràs les accions formatives programades pel Consorci, amb detall de les dates d’inici i final, la modalitat, la població on s’impartirà o l’entitat gestora I el contacte per sol·licitar la inscripció o resoldre qualsevol dubte al respecte.

El cercador et permet filtrar per buscar la formació que més s’ajusti a les teves necessitats i s’actualitza setmanalment amb informació sobre els cursos programats.

Per exportar el llistat dels cursos, ho pots fer a través de les utilitats del portal de dades obertes dels cursos programats i en programació.

En aquest espai trobareu els programes, serveis i recursos adreçats a les persones treballadores que oferim el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i altres organismes, que creiem poden ser del vostre interès.

La complexitat i permeabilitat del mercat de treball, en constant evolució, suposen un gran repte pels professionals de la formació per a l’ocupació: els formadors i les formadores ocupacionals.

Aquest espai dona visibilitat i recolzament als formadors i les formadores de les accions de formació contínua, facilitant la informació necessària pel desenvolupament de la seva feina. Esperem sigui un gran espai d’intercanvi de coneixement.

El Consorci per a la Formació Contínua té encomanada la gestió de la formació d’oferta adreçada a les persones ocupades.

Per una banda el Consorci impulsa la realització d’accions formatives de caràcter transversal i sectorial, que es porten a terme en alguns dels centres propis (CIFO’s) del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i en  entitats de formació, públiques o privades, a les que el Consorci atorga subvencions.

Així mateix, el Consorci impulsa accions de suport a la formació, que són projectes d’investigació, prospecció i elaboració de productes i eines innovadores relacionats amb la Formació Professional per a l’Ocupació.

La concessió de les subvencions, tant per a la realització de programes de formació com d’accions de suport, es realitza en règim de concurrència competitiva i s’inicia amb la publicació d’una convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Si vols més informació sobre com ser entitat beneficiària i col·laborar amb el Consorci en promoure una formació que respongui a les necessitats de qualificació dels treballadors o en realitzar accions que afavoreixin la millora del sistema només cal que segueixis llegint.

Quines alternatives tinc per formar les persones de la meva empresa?