Servei d’Ocupació de Catalunya

Els programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya relacionats amb la formació professional per a l’ocupació tenen —com a objectiu comú— garantir l’existència d’una oferta formativa accessible, que prepari les persones en situació d’atur perquè puguin desenvolupar ocupacions especialment demandades al mercat laboral.

En aquesta secció trobareu informació general sobre cadascun d’aquests programes i les característiques de les subvencions que s’ofereixen des del SOC per desenvolupar diversos tipus d’accions formatives.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) és un organisme autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu, adscrit al departament de la Generalitat que té assignades les competències en matèria d’ocupació.

Crear ocupació i millorar-ne la qualitat són dos objectius fonamentals de les institucions i organismes europeus, que la Generalitat de Catalunya adopta plenament.

Per assolir aquests objectius, en el marc del difícil context econòmic i social dels últims anys neix la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del SOC, que també introdueix i estableix l’àmbit de la concertació territorial.

Així, la norma ordena:

  • D’una banda, el sistema d’ocupació de Catalunya, que és el conjunt d’entitats, serveis i programes necessaris que promouen i desenvolupen la política pública d’ocupació, amb l’objectiu de garantir uns serveis ocupacionals de qualitat per a les persones i les empreses de Catalunya.
  • I, d’altra banda, regula el SOC, que és l’organisme que gestiona i integra el conjunt de programes i serveis ocupacionals per mantenir i fomentar l’ocupació estable i de qualitat.

Tota l’oferta formativa que el SOC posa a la teva disposició, mitjançant una eina senzilla i intuïtiva de navegació que permet crear fitxes amb contingut detallat en format pdf.

Quina formació s’adapta millor al teu perfil?

Els cursos de formació professional per a l’ocupació són programes formatius teòrico – pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral mitjançant l’assoliment i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores. S’adrecen a persones treballadores en situació d’atur.

També hi ha la possibilitat de realitzar formació a distància mitjançant el programa e-formació, que consta de més de 80 especialitats, d’entre 25 i 50 hores de durada.

La formació contínua pretén millorar la qualificació professional de les persones treballadores per tal d’adaptar els seus perfils a les necessitats empresarials. Va dirigida principalment a treballadors/ores en actiu, tot i que permet també l’accés de treballadors/ores en situació d’atur.

Descobreix en què podem ajudar-te

Espai adreçat a totes les entitats que formen part del sistema d’ocupació de Catalunya. Trobareu tota la informació sobre ajuts i subvencions i altres eines i recursos d’interès.

T’oferim suport en els processos de selecció, contractació i formació dels candidats per ajudar-te a millorar la teva empresa.