Documentació a lliurar per fer la inscripció

Es pot inscriure qualsevol persona en edat laboral.
La documentació que s’ha de lliurar al centre per poder inscriure’s al curs és la següent:

inscripció

✔ En cas d’alumne treballador la nòmina de treball o rebut d’autònom i en cas d’alumne desocupat el paper de demanda d’ocupació

✔ DNI

✔ NASS (Número afiliació a la seguretat social)

✔ Currículum actualitzat

✔ Depen del curs es demana un nivell específic d’estudis. Per acreditar-ho es lliurarà una fotocòpia de la titulació

Per fer la inscripció s’ha de fer presencialment a l’acadèmia

Per guardar plaça al curs envia’ns un correu electrònic o truca’ns per telèfon